PR-visum voor Canada

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Canadese permanente residentie (PR): alles wat u moet weten

Een Canada PR-visum verleent de status van permanent ingezetene aan niet-Canadezen. Het geeft hen de mogelijkheid om voor onbepaalde tijd in het land te verblijven, studeren of werken. Ze hebben toegang tot voorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en bescherming volgens de Canadese wet. Een Canada PR maakt de weg vrij voor het verkrijgen van staatsburgerschap in het land.

 

Wat is een permanente verblijfsvergunning van Canada?

Een Canadees PR-visum is een weg naar de status van permanent ingezetene in het land. Canada PR is geldig voor een periode van 5 jaar. Men kan zonder enige beperking in het land blijven en werken of studeren. De Canadese PR kan ook leiden tot het Canadese staatsburgerschap als aan de vereiste geschiktheid wordt voldaan.

 

Do's en don'ts van een PR in Canada

De do's en don'ts van een Canada PR staan ​​vermeld in de volgende tabel:

Twee Don'ts
Krijg toegang tot sociale voordelen zoals gezondheidszorg, net als Canadese burgers Komen niet in aanmerking om te stemmen of zich kandidaat te stellen
Kan in elke provincie van Canada blijven, studeren of werken

Kan geen overheidsfuncties bekleden waarvoor een hoog niveau van veiligheidsmachtiging vereist is

Kan het Canadese staatsburgerschap aanvragen als u hiervoor in aanmerking komt
Zijn wettelijk beschermd onder het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden en de Canadese wet

 

Belang en voordelen van het verkrijgen van Canadese PR

De Canadese overheid biedt veel voordelen voor in aanmerking komende kandidaten die een Canadese PR aanvragen. De Canada PR kent twee verschillende soorten voordelen:

 • Standaard voordelen
 • Emotionele en persoonlijke voordelen

 

Standaard voordelen

De standaardvoordelen die een Canada PR biedt aan in aanmerking komende kandidaten worden hieronder vermeld:

 • Toegang tot universele gezondheidszorg: Met een Canada PR heeft men toegang tot universele gezondheidszorg die door de Canadese overheid wordt verleend. Dit houdt in dat medische recepten via de belastingen worden betaald. Een permanente inwoner van Canada heeft ook de kans om een ​​openbare ziektekostenverzekering aan te vragen.
 • Maak gebruik van gratis onderwijs: De kinderen van Canadese PR-houders kunnen tot 8 jaar gratis onderwijs volgen in het land. De PR-houders kunnen een lager tarief betalen dan andere studenten in het buitenland.
 • Recht om te werken in elke Canadese provincie: Een Canadese PR-houder kan naar elke provincie in Canada migreren. Men kan hoge lonen hebben, een gevoel van culturele gastvrijheid, minimale werkuren en goede carrièrevooruitzichten in het land.
 • Sponsoring van familie: U kunt in aanmerking komende familieleden sponsoren, zoals ouders, echtgenoten en kinderen met een Canada PR.
 • Krijg extra sociale voordelen: Nadat een persoon een bevestiging van permanente verblijfsvergunning heeft ontvangen, krijgt hij of zij een SIN-nummer. De SIN is een 9-cijferig nummer dat de Canadese overheid gebruikt om u te identificeren. U kunt het SIN-nummer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Betaal belasting voor de overheid
  • Toegang tot arbeidsverzekeringen
  • Maak gebruik van het Canada Pension Plan
 • Verlenging/verlenging van het visum: Een Canada PR heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Permanente inwoners van Canada kunnen hun visum zo vaak als nodig verlengen. Het is verplicht om de consulaatambtenaar een geldige reden te geven om uw verblijf in het land te verlengen.
 • Pad naar Canadees staatsburgerschap: Iedereen met een Canada PR kan voor een periode van 5 jaar in het land verblijven. Vervolgens kunt u het Canadese staatsburgerschap aanvragen nadat u ongeveer 1,095 dagen of 3 jaar fysiek in het land heeft gewoond. Met het Canadese staatsburgerschap kan iemand een paspoort van het land krijgen; dit is een gerespecteerd reisdocument. Hiermee kunt u veel in aanmerking komende landen verkennen zonder dat u een bezoekersvisum nodig heeft.

 

Emotionele en persoonlijke voordelen

De emotionele en persoonlijke voordelen die in aanmerking komende kandidaten kunnen behalen, worden hieronder vermeld:

 • Leef in een veilige en beveiligde omgeving: Canada staat bekend als het veiligste land voor reizigers voor 2024, zo blijkt uit het rapport. Het land heeft een veilige omgeving voor immigranten met een Canadese PR. Iedereen die onder het Canadese Charter 6 valt, wordt beschermd door de Canadese autoriteiten en regering.
 • Een hoge levenskwaliteit hebben: Canada is een helder en levendig land met een groeiende economie, veel geografisch esthetische plaatsen en een cultureel diverse bevolking. Het land is de thuisbasis van veel immigranten en is populair vanwege de vele voordelen die het biedt, zoals toegankelijke gezondheidszorg, gratis onderwijs, hoge inkomens en meer. U kunt van deze voordelen genieten en er gebruik van maken met een Canada PR.
 • Vrijheid om te verblijven of te verhuizen naar elke plaats in Canada: De permanente inwoners van Canada kunnen indien nodig meerdere keren vrij Canada in en uit reizen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u naar een andere provincie verhuizen en op zoek gaan naar werkgelegenheid in het land.
 • Recht om een ​​bedrijf te starten: Canadese PR-houders worden ook wel landmigranten genoemd. Een landmigrant is een individu met een permanente verblijfsstatus, maar heeft nog geen staatsburgerschap verworven. Permanente inwoners van Canada komen in aanmerking om een ​​nieuw bedrijf te starten nadat ze naar het land zijn gemigreerd. De prominente industrieën van het land omvatten momenteel onroerend goed, autoproductie, toerisme, IT en horeca. U kunt een nieuw bedrijf oprichten met een partner, een eigenaar of een bedrijfsentiteit, of u kunt investeren in een nieuwe franchise.

 

Stapsgewijs aanvraagproces voor Canada PR

In aanmerking komende kandidaten uit het Verenigd Koninkrijk die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van een Canada PR moeten voldoen aan alle verplichte deelnamecriteria en -vereisten. Vervolgens moet u een aanvraag indienen voor een Canada PR-visum volgens de volgende stappen:

Stap 1: Verschijn voor de goedgekeurde Engelse taalexamens zoals IELTS of CELPIP en de vereiste scores voordat het sollicitatieproces wordt gestart. Indien van toepassing moet u ook verschijnen voor de Franse taaltest.

Stap 2: Selecteer een geschikt immigratieprogramma en dien een aanvraag in die aan alle vereisten voldoet.

Stap 3: Voeg de essentiële documenten toe die origineel en authentiek zijn. Dit kunnen transcripties van onderwijskwalificaties en bewijzen van beroepservaring omvatten. De documenten moeten vóór indiening worden gewaarmerkt.

Stap 4: U bent ook verplicht om bewijs te overleggen van voldoende financiële middelen voor uw verblijf in het land, evenals medische rapporten en karaktercertificaten van de officiële autoriteiten.

Stap 5: De documenten zullen een verplicht onderzoek ondergaan en ook worden geverifieerd door een immigratieambtenaar. U moet bereid zijn om indien nodig aanvullende informatie te verstrekken.

Stap 6: Nadat uw Canadese PR-status is bevestigd, ontvangt u een COPR-kaart (Confirmation of Permanent Residence).

Stap 7: Koop de Canada PR-kaart en migreer naar Canada.

 

Geschiktheidscriteria voor Canada PR

Om een ​​Canada PR aan te vragen, moeten de kandidaten aan bepaalde geschiktheidscriteria voldoen en minimumpunten scoren in het Y-Axis Canada Immigration Points Grid. U moet minimaal 67 punten scoren op de volgende factoren om in aanmerking te komen voor een Canada PR:

 • factor 1: Leeftijd
 • factor 2: Educatieve Kwalificatie
 • factor 3: Professionele werkervaring
 • factor 4: Taalvaardigheid
 • factor 5: Gearrangeerde werkgelegenheid in Canada [LMIA goedgekeurd]
 • factor 6: Aanpassingsvermogen

 

Gedetailleerde analyse van elke factor

Hieronder vindt u een gedetailleerde analyse van elke factor:

factor 1: Leeftijd (verdien maximaal 12 punten)

Om maximaal 18 punten te verdienen, moet u tussen de 35 en 12 jaar oud zijn. Als u ouder bent dan 35, zullen uw punten doorgaans dalen en is de maximale leeftijdsgrens 45 jaar.

Leeftijd van de aanvrager

Punten

18 - 35

12

36

11

37

10

38

9

39

8

40

7

41

6

42

5

43

4

44

3

45

2

46

1

47+

0

 

factor 2: Educatieve kwalificatie (verdien maximaal 25 punten)

U moet aan de onderwijskwalificatie voldoen door een relevante certificering voor secundair onderwijs te hebben die vergelijkbaar is met de Canadese normen. Dit zal je helpen om maximale punten te scoren.

Opleidingsniveau

Punten

Een certificering op PhD-niveau

25

Certificering op masterniveau of een professionele graad

23

Minimaal twee post-secundaire diploma's hebben, één moet een periode van minimaal drie jaar hebben

22

Een postsecundaire certificering van 3 jaar of langer

21

Een post-secundaire certificering van minimaal 2 jaar

19

Een postsecundaire certificering van 1 jaar

15

Middelbaar onderwijs

5

 

factor 3: Professionele werkervaring (verdien maximaal 15 punten)

Voor het hebben van relevante werkervaring kunt u maximaal 10 punten scoren. De punten kunnen worden verdiend op basis van het aantal jaren dat u in een voltijdse betaalde functie hebt gewerkt. De functie moet minimaal 30 uur per week bedragen. U komt in aanmerking als u evenveel in deeltijd hebt gewerkt.

Als uw wettige echtgenoot ook een PR aanvraagt ​​en aan de professionele werkvereisten voldoet, kunt u als hoofdaanvrager 5 extra punten verdienen.

Werkervaring

Punten

1 jaar (Min. drempel)

9

2-3 jaar

11

4-5 jaar

13

6+

15

 

factor 4: Taalvaardigheid (verdien maximaal 28 punten)

Om meer punten te behalen, moet u uw taalvaardigheid in het Engels en het Frans bewijzen door deel te nemen aan goedgekeurde taalexamens. De examens beoordelen uw taalvaardigheid in de volgende 4 onderdelen:

 • lezing
 • schrijf-
 • Spreken
 • Het luisteren

Door u te kwalificeren voor de examens kunt u tot 28 punten verdienen en heeft u meer kans op een ITA voor een Canada PR.

*Wilt u uw IELTS- en PTE-scores behalen? Maak gebruik van onze Y-as coachingdiensten. 

bekwaamheid Niveau Punten
Officiële taal 1
Spreken/Luisteren/
Lezen schrijven
Gemiddelde IELTS
6.0 / 6.0 / 6.0 / 6.0
4
Spreken/Luisteren/
Lezen schrijven
Hoge gemiddelde IELTS
6.5 / 7.5 / 6.5 / 6.5
5
Spreken/Luisteren/
Lezen schrijven
Geavanceerde IELTS
7.0 / 8.0 / 7.0 / 7.0
6
Spreken/Luisteren/
Lezen schrijven
Echtgenoot/partner
officiële taal (CLB4) IELTS
4.0 / 4.5 / 3.5 / 4.0
5
maximaal 24
Officiële taal 2
Spreken/Luisteren/
Lezen schrijven
CLB/NCLC 5
in alle capaciteiten IELTS
5.0 / 5.0 / 4.0 / 5.0
4
maximaal 4

 

factor 5: Gearrangeerd werk in Canada (verdien maximaal 10 punten)

Als u een werkaanbieding in Canada krijgt voor de duur van één jaar, kunt u maximaal 10 punten verdienen. Voordat u een aanvraag indient, moet u een aanbieding voor een federaal visum voor geschoolde werknemers ontvangen.

De sollicitant Algemene voorwaarden Punten
Momenteel werkzaam in het land aan een
Op LMIA gebaseerde werkvergunning, en doet geschoold werk (TEER 0, 1, of 2 en 3 niveaus)
· De werkvergunning wordt geldig nadat een Canadese PR-aanvraag is ingediend*
· De Canadese werkgever heeft de sollicitant een permanente voltijdse baan voor geschoold personeel aangeboden.
10
Momenteel werkzaam in het land op basis van een LMIA-vrijgestelde werkvergunning of op basis van een
werkvergunning die is afgegeven onder a
provinciale/territoriale overeenkomst
· De tewerkstellingsvergunning wordt geldig na het indienen en indienen van een aanvraag voor duurzaam verblijf*
· De werkgever in Canada heeft de sollicitant een permanente voltijdse baan aangeboden.
10
Heeft geen geldige werkvergunning en heeft daar ook geen bevoegdheid toe werken in Canada · Een Canadese werkgever heeft verzoeker een voltijdse vaste baan aangeboden;
· Het werkaanbod heeft een positieve LMIA ontvangen.
10
Heeft een geldige werkvergunning en is bevoegd om in het land te werken, maar valt niet onder een van de bovengenoemde scenario's. · De machtiging of de werkvergunning
wordt geldig na indiening van een PR-aanvraag;
· Een Canadese werkgever heeft de sollicitant een voltijdse permanente baan aangeboden;
· Het werkaanbod heeft een
positieve LMIA.
10
*Van de aanvrager wordt verwacht dat hij over een geldige werkvergunning beschikt tijdens de afgifte van een Canada PR-visum.

 

factor 6: Aanpassingsvermogen (verdien maximaal 25 punten)

Je kunt maximale punten verdienen op basis van het volgende:

 • Een verleden studeren in Canada
 • Eerdere werkervaring in Canada
 • Familieleden en familieleden die in Canada wonen
 • Als u een wettelijke partner of echtgeno(o)t(e) heeft die ook een Canada PR-visum aanvraagt ​​en van plan bent naar Canada te verhuizen, kunt u maximaal 10 punten verdienen onder de aanpassingsfactor.

Aanpassingsvermogen

Punten

Heb eerder in Canada gewerkt (gedurende minimaal 1 jaar TEER 0, 1, 2 en 3)

10

Heb eerder in Canada gestudeerd

5

Heeft eerder in Canada gestudeerd onder begeleiding van een wettige echtgeno(o)t(e/partner).

5

 Heeft eerder in Canada gewerkt, vergezeld van een wettige echtgeno(o)t(e)/partner

5

Ik heb een baanaanbod ontvangen in Canada

5

Een familielid of familielid in Canada heeft dat minstens 18 jaar of ouder is

5

Taalvaardigheid van CLB 4 of hoger hebben en begeleid worden door een wettelijke echtgenoot/partner met een IELTS-score van 3.5/4.0/4.5.

5

 

Canadese permanente verblijfsvergunningvereisten     

De vereisten voor het aanvragen van een Canada PR worden hieronder vermeld:

 • Leeftijd: Moet tussen 18 en 35 jaar zijn
 • Onderwijs kwalificatie: Een kwalificatie voor een middelbare schoolopleiding hebben die gelijkwaardig is aan die van Canada voor het maximale aantal punten
 • Taalvaardigheid: Wees bekwaam in zowel het Engels als het Frans voor extra punten.
 • Werkervaring: Je hebt minimaal een jaar werkervaring en je beroep moet worden vermeld als TEER 0, 1, 2 of 3. Het beroep moet worden vermeld op basis van de volgende TEER-factoren:
 1. Trainingen
 2. Onderwijs
 3. Ervaring
 4. Verantwoordelijkheden
 • Aanpassingsvermogen: U kunt punten verdienen op basis van de aanpassingsfactor als uw partner met u naar Canada migreert
 • Geregeld werk: U kunt extra punten verdienen als u een geldige baanaanbieding heeft van een werkgever in Canada
 • U kunt het maximale aantal punten verdienen als u voldoet aan de vereisten zoals weergegeven in de volgende tabel:

Factoren

Punten

Leeftijd

Maximaal 12 punten

Onderwijs

Maximaal 25 punten

Taalvaardigheid

Maximaal 28 punten (Engels of Frans)

Werkervaring

Maximaal 15 punten

Aanpassingsvermogen

Maximaal 10 punten

Geregelde werkgelegenheid

Extra 10 punten (niet verplicht)

 

Hoe kan ik de PR-status van Canada behouden?

Een Canadese PR-houder moet voldoen aan de ingezetenschapsvereisten zoals vastgesteld door het IRCC om zijn Canadese PR-status te behouden. U moet de afgelopen 730 jaar 5 dagen in het land verblijven. Uw verblijf van ongeveer 730 dagen in het land hoeft niet aaneengesloten te zijn. Als u over een geldige PR-kaart beschikt, heeft u de vrijheid om Canada op elk gewenst moment binnen te komen en te verlaten. Er zijn echter drie uitzonderingen met betrekking tot de verplichte ingezetenschapseis:

 • U wordt door een Canadese werkgever naar het buitenland gestuurd om te werken en er wordt verwacht dat u terugkeert en in Canada blijft werken.
 • U bent een afhankelijke persoon die uw wettige echtgeno(o)t(e) of ouder vergezelt en die door een Canadese werkgever is uitgezonden om voltijds te gaan werken in het buitenland en die naar verwachting zal terugkeren en in Canada zal blijven werken.
 • U woont buiten Canada met een wettige echtgeno(o)t(e) of een partner die Canadees staatsburger is.

Als u onder een van de volgende uitzonderingen valt, wordt de tijd die u buiten het land heeft doorgebracht, berekend als de tijd die u in Canada heeft doorgebracht. Dit zal helpen om uw permanente verblijfsstatus in het land te behouden.

 

Reizen en afwezigheid uit Canada

Een Canada PR-houder komt in aanmerking om Canada te verlaten voor een periode van 3 jaar uit een periode van 5 jaar. Maar u moet aan de immigratieambtenaren bewijzen dat u zonder mankeren aan de verblijfsverplichtingen zult voldoen.

 

De permanente verblijfskaart begrijpen

Nadat u met een PR-visum naar Canada bent gemigreerd, moet u een Canada PR-kaart aanvragen die als identiteitsdocument fungeert. De permanente verblijfskaart is een verplicht document dat u moet tonen bij het verlaten en binnenkomen van het land.

 

Wat is een Canadese PR-kaart?

Een Canada PR Card is een identiteitsbewijs dat wordt afgegeven door de IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada), waarmee de status van permanent ingezetene van de kandidaat wordt erkend. De kaart bevat de foto van de kandidaat en bewijs van zijn PR-status. Een kandidaat kan een Canada PR Card verkrijgen nadat hij of zij een PR Visa heeft gekregen en in Canada is aangekomen.

 

Hoe gebruikt u de PR-kaart?

U kunt de Canada PR Card gebruiken als reisdocument en deze moet worden getoond om het land opnieuw binnen te komen of te verlaten met welk vervoermiddel dan ook (vliegtuig, bus, trein of boot).

 

Geldigheid en verlengingsproces

De Canada PR Card heeft een geldigheidsduur van 5 jaar; in bepaalde uitzonderlijke gevallen kan de PR Card een geldigheidsduur van een jaar hebben. Canadese PR-houders kunnen 6 tot 9 maanden vóór de vervaldatum een ​​aanvraag indienen om hun PR-kaarten te verlengen of te vernieuwen.

 

Verschillen tussen Canadese PR en staatsburgerschap

De volgende tabel bevat de verschillen tussen een Canadese PR en staatsburgerschap:

Kenmerk

Canada PR

Canada staatsburgerschap

Status

Erkend als permanente bewoner

Erkend als staatsburger van Canada

Paspoort

Moet een geldig paspoort van uw thuisland hebben

Ontvangt een Canadees paspoort

Verplichting tot ingezetenschap

Moet in 730 jaar 5 dagen in Canada verblijven

Er geldt geen verplichting om aan een verblijfsverplichting te voldoen

Kiesbevoegdheid

Geen stemrecht bij gemeentelijke, federale of provinciale verkiezingen

Stemgerechtigd bij gemeentelijke, federale en eventuele provinciale verkiezingen

politiek bureau

Komt niet in aanmerking voor het uitoefenen of bekleden van een politiek ambt

Komt in aanmerking voor een politiek ambt

Taakbeperkingen

Kan niet werken voor banen met een veiligheidsmachtiging van hoog niveau

Komt in aanmerking voor alle banen, zelfs voor banen met een hoge veiligheidsmachtiging

Duty Jury

Kan geen jurytaak vervullen

Kan een jurytaak vervullen

Deportatie

Als iemand een ernstig misdrijf pleegt of de PR-regels overtreedt, bestaat het risico op deportatie

Omdat het staatsburgerschap voor het leven geldt, kan men niet worden uitgezet. Behalve in gevallen waarin het staatsburgerschap door fraude wordt verkregen

Reisrechten

Heb de vrijheid om Canada in en uit te reizen, maar heb mogelijk een reisvisum voor andere landen nodig

Toegestaan ​​om naar veel landen te reizen zonder visumplicht vanwege een Canadees paspoort

Familie sponsoring

Als u in aanmerking komt, kunt u familieleden sponsoren om naar Canada te komen

Komt in aanmerking om familieleden te sponsoren, maar kan ook het juiste staatsburgerschap doorgeven aan kinderen geboren in Canada

Internationale Mobiliteit

Uw reis kan beperkt zijn op basis van het geldige paspoort van het thuisland

Heb meer vrijheid om naar andere landen te reizen

Toegang tot sociale voordelen

Heeft toegang tot vele sociale voordelen, zoals gezondheidszorg, gratis onderwijs en andere

Heeft toegang tot alle sociale voordelen, zoals gezondheidszorg, belastingkortingen en meer, vergelijkbaar met burgers

Geschiktheid voor staatsburgerschap

Voldoen aan bepaalde ingezetenschapsverplichtingen en andere criteria om in aanmerking te komen voor staatsburgerschap

Er is geen aanvullende aanvraag nodig omdat u al staatsburger bent

Statusvernieuwing

Het is verplicht om uw PR-kaart elke 5 jaar te vernieuwen

Er is geen vereiste om te verlengen, aangezien het staatsburgerschap voor het leven geldt

 

Permanente verblijfsvergunning verlengen

Een permanente verblijfskaart is een verplicht document voor identiteitsbewijs en reizen. U moet een kaart bijwerken, verlengen of vernieuwen voordat deze verloopt.

 

Wanneer moet u uw Canada PR-kaart vernieuwen?

U kunt uw Canada PR verlengen als:

 • De PR Card vervalt over minder dan 9 maanden of is al verlopen
 • De PR-kaart is al verlopen
 • De PR-kaart is gestolen, vernietigd of verloren en u wilt deze vervangen
 • U heeft de kaart niet binnen 180 dagen na uw migratie naar Canada ontvangen
 • U bent verplicht uw Canada PR-kaart bij te werken als dat het geval is
  • U moet uw naam wettelijk wijzigen
  • U moet uw staatsburgerschap wijzigen
  • U moet het door u aangegeven geslacht wijzigen
  • U wilt de geboortedatum corrigeren

 

Wat zijn de vereisten voor het verlengen van een Canada PR Card?

De kandidaat moet aan de volgende vereisten voldoen om een ​​Canada PR Card te verlengen:

 • Een ontvangstbewijs met betrekking tot het bedrag dat is betaald voor de online aanvraag
 • Bewijs dat u de afgelopen vijf jaar aan de verblijfsplicht heeft voldaan
 • Kopie van uw recente geldige paspoort
 • Een fotokopie van een identiteitscertificaat uitgegeven in Canada
 • Zorg voor aanvullende documenten zoals:
  • Bewijs van permanente verblijfsvergunning
  • Geldige studentenkaart of rijbewijs
  • Fotokopie van de aangiften inkomstenbelasting
  • Geboorteakte als u jonger bent dan 18 jaar

 

Wat is het proces voor het vernieuwen van een Canada PR-kaart?

Het proces voor het verlengen van een Canada PR-kaart wordt hieronder vermeld:

Stap 1: Maak een nieuwe aanvraag op de officiële site

Stap 2: Vul de formulieren in met de benodigde informatie

Stap 3: Betaal de aanvraagkosten online

Stap 4: Dien uw aanvraag online in

 

Wat is een permanent verblijfsreisdocument (PRTD)?

Kandidaten zonder een geldige PR-kaart moeten een Permanent Resident Travel Document (PRTD) aanvragen om Canada binnen te komen. De kandidaat kan de PRTD slechts voor één enkele inzending gebruiken en moet zijn PR-kaart aanvragen of vernieuwen na zijn migratie naar Canada.

 

Wat is het doel van een Permanent Resident Travel Document (PRTD)?

Het doel van een PRTD, of Permanent Residence Travel Document, is om permanente inwoners van Canada zonder een geldige PR-kaart het land binnen te laten komen. Het PRTD is een tijdelijk officieel document dat de permanente status erkent en hun identiteit bewijst.

 

Hoe vraagt ​​u een Permanent Resident Travel Document (PRTD) aan?

Hieronder vindt u de stappen voor het aanvragen van een Permanent Resident Travel Document (PRTD):

Stap 1: Dien een aanvraag in via de officiële website

Stap 2: Bereid de essentiële documenten voor

Stap 3: Betaal de kosten die nodig zijn voor de aanvraag

Stap 4: Dien de aanvraag in en wacht op de status

 

Afstand doen van de permanente verblijfsstatus

Een Canada PR-houder kan zijn status van permanent ingezetene niet verliezen als zijn PR-kaart verloopt. Ze kunnen hun status verliezen als:

 • Een immigratieambtenaar stelt nadat een onderzoek is ingesteld vast dat ze niet langer worden beschouwd als een permanente inwoner of in beroep gaan voor een PRTD na een afwijzing/weigering
 • Tegen hen wordt een verwijderingsbevel uitgevaardigd
 • Na het verkrijgen van het Canadese staatsburgerschap
 • Als ze vrijwillig afstand doen van hun PR-status

 

Redenen om afstand te doen van de PR-status

Canadese PR-houders kunnen afstand doen van hun PR in de onderstaande situaties:

 • Voldeed niet aan de verblijfsverplichtingen en woonde lange tijd buiten Canada
 • Om verwerkingsvertragingen te voorkomen die worden veroorzaakt door verplichte formele beoordelingen van de PR-statussen per bezoek.
 • Niet geïnteresseerd om permanent in Canada te verblijven
 • Wilt u een permanente verblijfsstatus of staatsburgerschap krijgen in een ander land waarvoor afstand moet worden gedaan van de PR-status van Canada
 • Een officieel standpunt bij een andere regering wilt aanvaarden

 

Proces en implicaties

De PR-houders zijn verplicht een officiële aanvraag in te dienen om vrijwillig afstand te doen van hun status als permanente ingezetene in het land. Het proces voor het aanvragen van vrijwillig afstand doen van de status van permanent ingezetene is als volgt:

Stap 1: Dien een aanvraag in op de officiële site

Stap 2: Verzamel de essentiële documentatie

Stap 3: Vul de nodige gegevens in

Stap 4: Betaal de genoemde kosten

Stap 5: Dien een aanvraag in

 

Wat zijn de gevolgen na het afzien van een Canada PR?

Canadese PR-houders kunnen er vrijwillig voor kiezen afstand te doen van hun PR-status. Er zijn bepaalde implicaties verbonden aan het afzien van een PR-status, en deze zijn als volgt:

 • Kan geen Canadees staatsburgerschap aanvragen, noch in beroep gaan tegen uw beslissing om afstand te doen van uw PR-status
 • Komt niet in aanmerking om leden van de familie te sponsoren
 • Geen toegang tot de gezondheids- en sociale voordelen die de Canadese overheid aan permanente inwoners biedt. Er zijn echter uitzonderingen en u heeft mogelijk toegang tot bepaalde voordelen, zoals de ouderdomszekerheid en het Canada Pension Plan.
 • Als u afstand doet van uw PR-status terwijl u in Canada woont, wordt u beschouwd als een tijdelijke inwoner en mag u slechts zes maanden in het land wonen.

 

Hoe wordt u een Canadese permanente inwoner?

U kunt een Canadese permanente inwoner worden door een traject te selecteren dat aan uw eisen voldoet. De lijsten met populaire trajecten die u begeleiden bij het aanvragen van een Canada PR zijn als volgt:

 • Snelle toegang
 • Provinciaal genomineerd programma (PNP)
 • Zakelijke immigratie
 • Familie sponsoring

 

Economische immigratie

Economische immigratie is het vermogen om bij te dragen aan de economie van Canada, hetzij als geschoolde werknemers, bedrijfseigenaren, investeerders of ondernemers. Canada heeft populaire economische immigratieprogramma's op federaal en provinciaal niveau. Deze programma's zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Immigranten gesponsord door de familie
 • vluchtelingen
 • Andere immigranten

 

Federale wegen

De federale trajecten worden beheerd door het IRCC. Het IRCC maakt gebruik van een applicatiebeheersysteem genaamd Express Entry waarmee zij de aanvragen verwerken en beheren die via de federale trajecten zijn ingediend, en deze zijn als volgt:

 • Federaal programma voor geschoolde werknemers
 • Federaal programma voor geschoolde handel
 • Canadees ervaringsprogramma
 • Zakelijk immigratieprogramma

 

Regionale, provinciale en territoriale trajecten

De provincies, regio's en territoria van Canada hebben vergelijkbare trajecten. Dit wordt beheerd via het volgende:

 • Provincial Nominee-programma
 • Québec-programma voor geschoolde werknemers
 • De Atlantische immigratiepiloot

 

Snelle toegang

Express Entry is een populaire immigratieroute waarmee geïnteresseerde geschoolde werknemers van over de hele wereld naar Canada kunnen migreren. De Express Entry is een op punten gebaseerd systeem dat kandidaten beoordeelt op de volgende factoren:

 • Relevante vaardigheden
 • Professionele werkervaring
 • Engelse en Franse taalvaardigheid
 • Onderwijskwalificaties

De kandidaten met de hoogste score worden geselecteerd en uitgenodigd om te solliciteren voor een PR.

De geschoolde immigrantenarbeiders moeten aan de genoemde punten voldoen om in aanmerking te komen voor het Express Entry-programma:

 • Een geldig werkaanbod hebben van een Canadese werkgever of een nominatie hebben van een provinciale/territoriale overheid
 • Minimaal 1 jaar geschoolde professionele werkervaring of 2 jaar geschoolde handelservaring
 • Vaardig zijn in Engels en Frans
 • Voldoe aan de opleidingseisen

De familieleden, zoals wettige echtgenoten, kinderen, ouders of grootouders van de geschoolde werknemers, kunnen naar Canada vergezellen als ze aan de voorwaarden voldoen. Gezinsleden die niet aan de geschiktheidseisen voldoen, moeten een visum voor gezinsleden aanvragen nadat de vakkracht naar Canada is gemigreerd.

Een buitenlandse geschoolde arbeider kan een permanente verblijfsvergunning aanvragen via een van de 4 immigratieprogramma’s onder Express Entry:

 

Federaal programma voor geschoolde werknemers

Het Federal Skilled Workers Program is bedoeld voor buitenlanders met 2 jaar voltijdse werkervaring of professionele ervaring in een geschoolde rol die voorkomt in de NOC-lijst (National Occupational Classification) van het land. Om te kunnen solliciteren, moet u aan de geschiktheidscriteria voldoen:

 • Ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar
 • Minimaal een kwalificatie voor secundair onderwijs hebben die gelijkwaardig is aan het Canadese onderwijssysteem
 • Vaardig zijn in Engels en Frans
 • Beschikken over voldoende werkervaring

 

Federaal programma voor geschoolde handel

Het Federal Skilled Trades Program staat open voor internationale burgers met 2 jaar fulltime werkervaring of professionele werkervaring als geschoolde vakman met een relevant beroep vermeld in de Canadese NOC-lijst (National Occupational Classification). U moet aan de volgende geschiktheidscriteria voldoen om een ​​ITA te ontvangen:

 • Vakbekwame professionele werkervaring
 • Werkaanbieding
 • Goede Engelse en Franse taalvaardigheid

 

Canadian Experience Class

De Canadian Experience Class wordt gesponsord door de Canadese overheid en staat open voor geschoolde immigranten die een periode van 1 jaar in het land hebben gewerkt. De geschiktheidscriteria zijn als volgt:

 • Tewerkgesteld in een fulltime functie
 • De intentie hebben om buiten de provincie Quebec te wonen

 

Provincial Nominee-programma

Het Provincial Nominee Program is een prominent traject waarmee in aanmerking komende kandidaten kunnen migreren en in de provincies van hun voorkeur in Canada kunnen wonen. Het doel van het programma is om geschoolde immigranten met relevante ervaring te behouden die kunnen bijdragen aan de economie van de provincie. De territoria en provincies van Canada, zoals Saskatchewan, Alberta, Ontario en anderen, nomineren in aanmerking komende kandidaten en sturen een uitnodiging om een ​​permanente verblijfsvergunning aan te vragen. In aanmerking komende kandidaten worden beoordeeld op hun:

 • Relevante werkervaring
 • Engelse en Franse taalvaardigheid
 • Onderwijs Kwalificaties
 • Nauwe banden met de gewenste provincie

De kandidaten die een ITA ontvangen, kunnen zich via twee trajecten aanmelden:

 • Op papier gebaseerd proces
 • Snelle toegang

 

Zakelijke immigratie

U kunt het Business Immigration Program selecteren als u een ervaren zakenman bent en geïnteresseerd bent in het opzetten van een bedrijf of het investeren in een bestaand bedrijf in Canada. Het is verplicht om te voldoen aan de criteria met betrekking tot persoonlijk eigendom en zakelijk eigendom en om een ​​bepaald bedrag te investeren.

In aanmerking komende kandidaten worden beoordeeld op het volgende:

 • Ervaring met het soepel opzetten en runnen van een bedrijf
 • Toewijding en intentie om werkgelegenheid te creëren voor permanente inwoners en burgers van Canada en de economie te stimuleren.

De federale overheid van Canada biedt de volgende immigratieprogramma's aan in het kader van het Business Immigration Program om tegemoet te komen aan de behoeften van individuen:

 • Opstarten van een bedrijf
 • Zakelijke investeerder
 • Eigen baas

 

Opstarten van een bedrijf

U kunt zich aanmelden via de categorie Business Start-Up als u geïnteresseerd bent in het opzetten van een nieuw bedrijf in het land. De deelnamecriteria voor deze categorie zijn als volgt:

 • Heb een creatief en innovatief idee
 • Potentieel om werkgelegenheid te creëren op de Canadese arbeidsmarkt
 • Voldoende financiële draagkracht om uzelf en uw gezinsleden te ondersteunen tijdens de startfase van uw onderneming

 

Zakelijke investeerder

U kunt zich aanmelden via de categorie Business Investor als u bereid bent te investeren in een Canadees bedrijf. De criteria om in aanmerking te komen zijn als volgt:

 • Een nettowaarde van CAD 2.0 miljoen hebben
 • In staat om ongeveer CAD 200,000 te investeren in elk bedrijf in Canada

 

Eigen baas

Bent u zelfstandige en heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via de categorie Zelfstandige migreren naar Canada. Om in aanmerking te komen, moet je over het volgende beschikken:

 • Voldoende werkervaring in een relevant vakgebied
 • Moet in staat zijn om bij te dragen aan de economie van het land
 • Financiële capaciteit om uw gezinsleden en uzelf te ondersteunen tijdens uw verblijf in Canada

 

Familie immigratie

Canada gelooft in de zin van gezinshereniging en biedt reeds bestaande PR-houders een mogelijkheid om familieleden te sponsoren om naar het land te migreren. Er zijn verschillende sponsorprogramma's waaruit u kunt kiezen op basis van de vereisten.

 

Sponsorprogramma's

Met het Sponsorprogramma kunt u zich aanmelden als u bestaande familieleden heeft die ingezetenen of burgers van Canada zijn en in aanmerking komen om u te sponsoren voor een PR. Ze moeten aan de volgende geschiktheidscriteria voldoen om te sponsoren:

 • Moet minimaal ouder zijn dan 18 jaar
 • Dien een bewijs in dat u een echte relatie met u heeft
 • De intentie en het vermogen hebben om u financieel te ondersteunen en de basisuitgaven te dekken

 

Wie kan worden gesponsord voor een Canada PR via het Family Immigration-programma?

U moet tot een van de volgende categorieën behoren om gesponsord te worden voor een Canada PR via het Family Immigration-programma:

 • Wettelijke echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap
 • Ouder of grootouder
 • Afhankelijk kind (biologisch of geadopteerd)
 • Kind jonger dan 18 jaar dat geadopteerd gaat worden
 • Weesbroer, neef, zus, nichtje of kleinkind jonger dan 18 jaar en ongehuwd

 

Wat zijn de populaire sponsorprogramma's in Canada?

De populaire sponsorprogramma's zijn als volgt:

 • Partnersponsoring Canada
 • Kind- of andere afhankelijke sponsoring
 • Sponsoring van ouders en grootouders

 

Partnersponsoring Canada

Dankzij het Spousal Sponsorship Program in het land kunnen permanente inwoners en burgers van Canada hun wettelijke echtelijke/common law-partners en echtgenoten sponsoren voor een permanent verblijf in het land. Het doel van het programma is om Canadese PR-houders of burgers in staat te stellen zich te herenigen met hun families en hen naar het land te brengen. Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moet men aan de volgende criteria voldoen:

 • Wees minstens 18 jaar oud
 • Intentie om in Canada te gaan wonen
 • Wilt terugkeren naar het land zodra uw partner een permanente Canadese inwoner wordt
 • Bereid om gedurende een periode van 3 jaar de (financiële) behoeften van uw partner te verzorgen
 • Moet gerelateerd zijn; U kunt dit aantonen door gedeelde bankrekeningen en autoverzekeringen aan te bieden

 

Wat zijn de twee hoofdklassen van het Spousal Sponsorship-programma?

Het Spousal Sponsorship-programma bestaat uit 2 hoofdklassen, en deze zijn als volgt:

 • Familieklasse (Outland) Sponsorklasse
 • In de sponsorklasse van Canada

 

Kind- of andere afhankelijke sponsoring

Met het Child or Other Dependent Sponsorship-programma kunnen Canadese PR-houders of burgers hun kind, dat jonger is dan 18 jaar, biologisch of geadopteerd, sponsoren om naar Canada te komen. Kinderen ouder dan 22 jaar worden als afhankelijk beschouwd als zij aan een geestelijke of lichamelijke aandoening lijden en niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De ouders of voogden die willen sponsoren, moeten aan de volgende geschiktheidscriteria voldoen:

 • Wees een staatsburger of een permanente inwoner van Canada
 • Minimaal 18 jaar oud zijn
 • Mag geen eerdere criminele geschiedenis hebben
 • Geen geschiedenis van faillissementen

 

Sponsoring van ouders en grootouders

Via het Parents and Grandparents (PGT)-programma kunnen sponsors tijdens bepaalde intakeperiodes intake-tot-sponsorformulieren indienen. Er vindt een willekeurige trekking plaats waarbij potentiële sponsors worden gekozen en uitgenodigd een aanvraag voor sponsoring in te dienen. De sponsors moeten aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen:

 • Minimaal 18 jaar oud zijn
 • Als ze een permanente inwoner zijn, moeten ze in Canada wonen
 • Voldoe aan de financiële behoefte die nodig is om grootouders/ouders te ondersteunen
 • Teken een sponsorovereenkomst met de Canadese regering, waarin u verklaart dit te zullen doen
  • Hun familieleden (ouders en grootouders) financieel ondersteunen
  • Sociale uitkeringen terugbetalen die de gezinsleden (ouders of grootouders) hebben ontvangen tijdens de periode van sponsoring

 

PR voor zorgverleners

De Permanent Residence for Caregivers is een programma waarmee gekwalificeerde internationals voor onbepaalde tijd naar Canada kunnen migreren. De deelnamecriteria voor dit programma zijn als volgt:

 • 2 jaar professionele ervaring zonder enige supervisie op een gebied waar ook de zorg voor geldt
  • Kinderen
  • Bijzondere personen die aanvullende medische ondersteuning nodig hebben
  • Ouderen die in particuliere woningen wonen
 • Voldoe aan bepaalde taalvereisten
 • Kom in aanmerking voor een medisch onderzoek

U kunt een binnenlandse of buitenlandse zorgverlener zijn om u aan te melden voor het PR for Caregivers-programma. Het programma maakt het mogelijk om via dit programma familieleden naar Canada te brengen.

 

Humanitaire en medelevende gronden

U kunt een Canada PR aanvragen op humanitaire en medelevende gronden als u voldoende bewijs kunt leveren aan de Canadese overheid dat het verwijderen van u uit het land voor u en uw gezin problemen zou veroorzaken als gevolg van bepaalde situaties buiten uw invloed.

 

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Is Canada PR voor 5 jaar?
pijl-rechts-vullen
Kunnen we Canada PR na 5 jaar verlengen?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan ik PR krijgen in Canada?
pijl-rechts-vullen
Verloopt de permanente verblijfsvergunning van Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoe verleng ik mijn Canada PR-kaart?
pijl-rechts-vullen
Waarvoor komt Canada PR in aanmerking?
pijl-rechts-vullen
Is IELTS verplicht voor Canada PR?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel jaar duurt het om het Canadese staatsburgerschap te verkrijgen via een PR?
pijl-rechts-vullen
Kan een PR-houder in Canada zijn gezin sponsoren?
pijl-rechts-vullen
Wat is de beste manier om PR in Canada te krijgen?
pijl-rechts-vullen