Canada werkvisum

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Canada werkvisum: alles wat u moet weten

Canada Work Visa wordt verleend aan in aanmerking komende kandidaten die voldoen aan de deelnamevereisten. U kunt een Canada Work Visa aanvragen nadat u een arbeidsaanbod of een contract van een werkgever in Canada heeft ontvangen. Canadese werkgevers moeten een vergunning hebben van de ESDC en een LMIA-beoordeling waarmee ze geschoolde werknemers van over de hele wereld kunnen werven voor specifieke beroepen die niet kunnen worden vervuld door Canadese staatsburgers of permanente inwoners.

 

Overzicht van het belang van een werkvisum in Canada

Het belang van een werkvisum in Canada is als volgt:

 • Toegang tot universele gezondheidszorg in het land
 • Zorg voor langdurig zwangerschaps- en vaderschapsverlof
 • Krijg toegang tot werknemersvoordelen zoals het Canada Pension Plan (CPP), Employment Insurance (EI)
 • Kan gebruik maken van een werkplekverzekering
 • Heb een luxe levensstijl
 • Heeft toegang tot andere socialezekerheidsvoordelen
 • Zorg voor een goed loon en overuren

 

Korte introductie over de verschillende soorten werkvisa

Er zijn verschillende soorten Canadese werkvisa en -vergunningen, en deze zijn als volgt:

 • Programma voor tijdelijke buitenlandse werknemers
 • Overboekingen binnen bedrijven
 • Echtelijke sponsoring
 • LMIA vereist
 • LMIA vrijgesteld
 • Zakelijke bezoekers
 • IEC Canada
 • Werkvergunningen na afstuderen
 • Open werkvergunningen

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Canada Work Visa

De deelnamevereisten voor een Canada Work Visa worden hieronder weergegeven:

Algemene geschiktheidscriteria

De algemene geschiktheidscriteria voor het aanvragen van een Canada Work Visa zijn als volgt:

 • Moet jonger zijn dan 45 jaar
 • In het bezit zijn van een werkaanbiedingsbrief die is verleend door een werkgever in Canada met een LMIA
 • Beschikken over 2 jaar geschoolde beroepservaring in een beroep vermeld in de NOC-categorie van TEER-niveau 0,1,2 of 3

 

Specifieke geschiktheid voor verschillende soorten visa en vergunningen

De specifieke deelnamecriteria voor verschillende soorten visa en vergunningen zijn als volgt:

Tijdelijk programma voor buitenlandse werknemers (TFWP)

De criteria om in aanmerking te komen voor het Temporary Foreign Worker Program (TFWP) staan ​​hieronder vermeld:

 • Heb een baanaanbieding in Canada
 • Geen eerdere strafregisters
 • Voornemen om te vertrekken nadat de vergunning afloopt
 • Wees gezond
 • Voldoende middelen om uw verblijf in het land te ondersteunen

 

Internationaal Mobiliteitsprogramma (IMP)

De deelnamecriteria voor het International Mobility Program (IMP) zijn als volgt:

 • Ontvang een geldig werkaanbod van een werkgever in Canada
 • Sterke intentie om het land te verlaten nadat uw vergunning verloopt
 • Financieel bekwaam om uw verblijf in het land te ondersteunen
 • Geen eerdere strafregisters

De personen moeten tot een van de categorieën behoren om IMP aan te vragen

 • Kom het land binnen met een open werkvergunning
 • Betreed het land als intercompany-overgeplaatste persoon

 

Open werkvergunningen

Om een ​​Open Werkvergunning aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Internationale studenten zijn onlangs afgestudeerd aan een DLI (Designated Learning Institution) en kunnen een PGWP-programma aanvragen.
 • Bent een berooide student en kunt de kosten van uw opleiding niet betalen
 • Een gesloten werkvergunning hebben en misbruik ondergaan op uw werkplek in Canada
 • Bent afhankelijk van een persoon die een PR aanvraagt
 • Bent u de wettelijke echtgeno(o)t(e), partner in gemeenschap van goederen of ten laste van een laag-/hooggeschoolde werknemer?
 • Bent de wettelijke partner of echtgenoot van een buitenlandse student
 • Bent de juridische partner/echtgenoot van een aanvrager die een aanvraag indient via het Atlantic Immigration Program
 • Bent u een vluchteling of een beschermd persoon?
 • Bent een investeerder met interesse in investeren in Quebec
 • Bent een individu met een tijdelijke verblijfsvergunning
 • Woont in Canada en wordt gesponsord als wettige echtgenoot of begeleidt een kind ten laste

 

Werkvergunningen na afstuderen (PGWP)

De criteria om in aanmerking te komen voor een PGWP-programma staan ​​hieronder vermeld:

 • Minimaal 18 jaar oud zijn
 • Studeer minimaal 8 maanden aan een voltijdprogramma
 • Studeer aan een aangewezen leerinstelling

 

Overboekingen binnen het bedrijf (ICT)

Om in aanmerking te komen voor een ICT-programma moet u aan de volgende criteria voldoen:

 • Moet bij een multinational werken en in Canada willen werken bij de dochteronderneming, moedermaatschappij of vestiging van het bedrijf.
 • Je moet een leidinggevende of senior managementfunctie vervullen met bijzondere kennis.
 • Moet in de afgelopen 1 jaar minimaal 3 jaar bij het bedrijf in dienst zijn geweest

 

Echtelijke sponsoring

De criteria om in aanmerking te komen voor sponsoring door echtgenoten worden hieronder vermeld:

Voor een Sponsor

U komt in aanmerking om sponsor te worden als:

 • Je bent ongeveer 18 jaar oud
 • U bent een permanente inwoner van Canada of een staatsburger
 • U woont in het land of bent een staatsburger van Canada en bent van plan terug te keren
 • U krijgt geen sociale bijstand anders dan voor uw handicap
 • U bent in staat om in de basisbehoeften van uw gezinsleden te voorzien, inclusief uw partner of kinderen ten laste

Om te sponsoren heeft u het volgende nodig:

 • Financieel in staat om uw juridische partner te ondersteunen
 • Zorg ervoor dat uw nabestaanden geen sociale bijstand van de Canadese overheid nodig hebben

 

Wie kan er gesponsord worden?

U moet ervoor zorgen dat u een echte relatie heeft, zoals vermeld in de volgende categorieën:

 • Echtgenoot
 • Gewone partner
 • Echtelijke partner

De gesponsorde persoon moet:

 • Minimaal 18 jaar oud
 • Kwalificeer alle veiligheids- en medische beoordelingen

 

Internationale ervaring Canada (IEC)

Onder de IEC kan men zich aanmelden voor drie categorieën; ze zijn als volgt:

 • Werkvakantie
 • Jonge professionals
 • Internationale Coöp (Stage)

De deelnamecriteria voor de genoemde categorieën zijn als volgt:

 • Wees een staatsburger uit Groot-Brittannië of de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey.
 • In het bezit zijn van een Brits paspoort of een paspoort van de Kanaaleilanden om in het land te verblijven (uw Canadese werkvergunning is niet langer geldig dan uw Britse paspoort)
 • Tussen 18 en 35 jaar zijn
 • Zorg voor ongeveer $ 2500 CAD om uw kosten van levensonderhoud in het land te dekken.
 • Zorg voor een geldige ziektekostenverzekering, die moet worden voorgelegd als bewijs om het land binnen te komen
 • Mag niet ontoelaatbaar zijn voor het land
 • Sterke intentie om het land te verlaten na uw verblijf in Canada: bewijs dit door uw retourticket te tonen
 • Mag niet vergezeld worden door personen ten laste
 • Betaal de benodigde kosten.
 • Voor categorie jonge professionals: Zorg voor een ondertekende arbeidsovereenkomst in Canada
  • Het baanaanbod moet verband houden met uw vakgebied (via school of werkervaring) en uw loopbaanontwikkeling ondersteunen.
 • Voor de categorie Internationale Coöperatie: Zorg voor een ondertekende vacaturebrief voor een plaatsingsaanbieding of stage in het land dat voldoet aan uw academische curriculum

 

Soorten Canadese werkvisa en vergunningen

Er zijn verschillende Canadese werkvisa en vergunningen waaruit u kunt kiezen op basis van hun vereisten en voorkeuren. De gedetailleerde uitleg van de Canadese werkvisa en -vergunningen wordt hieronder beschreven:

Tijdelijk programma voor buitenlandse werknemers (TFWP)

Het Temporary Foreign Worker Program helpt werkgevers in Canada bij het werven van buitenlands talent dat nodig is op de Canadese arbeidsmarkt. Het programma zorgt er ook voor dat buitenlandse geschoolde werknemers de rechten en bescherming krijgen die ze nodig hebben om in het land te werken. De werkgevers in Canada kunnen werknemers tijdelijk in dienst nemen via de genoemde stromen:

 • Hoogbetaalde arbeiders
 • Laagbetaalde arbeiders
 • Wereldwijde talentenstroom
 • Buitenlandse landarbeiders
 • Verzorgers aan huis
 • Buitenlandse academici

Het belangrijkste kenmerk van het Temporary Foreign Worker Program is dat Canadese werkgevers een positieve LMIA (Labour Market Impact Assessment) moeten verkrijgen. Een LMIA is een document uitgegeven door de ESDC dat helpt aan te tonen dat de werkgevers geen permanente inwoners of staatsburgers in Canada konden vinden om de functie te vervullen. Een werkgever kan pas legaal buitenlandse werknemers werven na het verkrijgen van een LMIA.

 

Internationaal Mobiliteitsprogramma (IMP)

Dankzij een internationaal mobiliteitsprogramma kunnen werkgevers in Canada internationale werknemers in dienst nemen zonder dat een LMIA vereist is. Hoewel Canadese werkgevers die buitenlandse werknemers inhuren een LMIA moeten verkrijgen, zijn er omstandigheden waarin werkgevers kunnen worden vrijgesteld. Deze LMIA-vrijstellingen zijn afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • Meer culturele, economische of andere concurrentievoordelen voor Canada
 • Wederzijdse voordelen die worden genoten door permanente inwoners en burgers van Canada

Een Canadese werkgever moet deze 3 stappen volgen om een ​​buitenlandse werknemer in dienst te nemen:

 • Bevestig dat de beschikbare rol of de potentiële werknemer in aanmerking komt voor een LMIA-vrijstelling
 • Moet ongeveer 230 CAD betalen als nalevingsvergoeding voor de werkgever
 • Dien het arbeidsaanbod officieel in via het IMP-werkgeversportaal

*Opmerking: Men kan een Canadese werkvergunning aanvragen nadat aan de 3 stappen is voldaan.

 

Open werkvergunningen

Met een open werkvergunning kan een buitenlandse staatsburger tijdens zijn verblijf in het land voor elke Canadese werkgever werken. Een buitenlandse staatsburger met een geldige open werkvergunning komt in aanmerking om voor meerdere Canadese werkgevers op meerdere locaties in het land te werken. Er zijn enkele open werkvergunningen die vereisen dat internationale burgers aan aanvullende beperkingen of vereisten voldoen om in het land te kunnen werken. De open werkvergunningen in Canada worden over het algemeen afgegeven via de genoemde programma's:

 • Werkvergunningen na afstuderen (PGWP)
 • Internationale ervaring Canada (IEC)
 • Partnerschap binnenlands of gewoonterecht
 • Overbrugging Open Werkvergunningen (BOWP)

*Opmerking: Voor open werkvergunningen is geen LMIA (Labour Market Impact Assessment) vereist

 

Voordelen van open werkvergunningen

De voordelen van een open werkvergunning zijn als volgt:

 • Flexibiliteit en vrijheid voor de werknemers
 • Doe werkervaring op in Canada en kom mogelijk in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.

 

Werkvergunningen na afstuderen (PGWP)

Post-afstudeerwerkvergunningen, algemeen bekend als open werkvergunningen, worden gegeven aan buitenlandse studenten die onlangs zijn afgestudeerd aan een DLI (Designated Learning Institution) in Canada. Dankzij de PGWP's kunnen studenten voor een onbeperkt aantal uren voor elke Canadese werkgever in het land werken. De Post-Graduation Work Permit heeft een geldigheidsduur van 8 maanden tot 3 jaar en helpt internationale studenten werkervaring op te doen in het land.

 

Overboekingen binnen het bedrijf (ICT)

De Intra-Company Transfers is een categorie waarmee buitenlandse bedrijven geschoolde werknemers tijdelijk naar Canada kunnen overbrengen om de effectiviteit van het management te verbeteren, de export in Canada uit te breiden en ook het concurrentievermogen op de overzeese markten te vergroten. Een buitenlandse staatsburger die in een multinational uit Canada werkt, kan een LMIA-vrijgestelde werkvergunning verkrijgen als hij daarvoor in aanmerking komt en wordt overgeplaatst naar een van de vestigingen van het bedrijf in Canada.

 

Echtelijke sponsoring

Met het Spousal Sponsorship-programma kunnen permanente inwoners en burgers van Canada hun echtgenoten, echtelijke partners of common law-partners sponsoren om naar het land te komen en voor onbepaalde tijd te leven. Het doel van het Spousal Sponsorship-programma is om families te helpen herenigen door Canadese PR's of burgers toe te staan ​​hun juridische partners mee te nemen en bij hen in het land te verblijven.

Het onderscheid tussen een echtgenoot, een common law-partner en een echtelijke partner is als volgt:

 • Echtgenoot: De sponsor is wettelijk getrouwd met de gesponsorde persoon die zich in het buitenland bevindt.
 • Echtelijke partner: De sponsor en de gesponsorde persoon hebben minimaal 1 jaar een oprechte en eerlijke relatie gehad, maar konden vanwege bepaalde onvoorziene omstandigheden niet samenwonen of trouwen.   
 • Common law Partner: De referent en de sponsor wonen al 1 jaar aaneengesloten samen in een echtelijke relatie.

 

Twee hoofdklassen van het partnersponsorprogramma

Het Partnersponsorprogramma bestaat uit de volgende twee hoofdklassen:

 • Familieklasse (Outland) Sponsorklasse
 • In Canada: sponsorklasse

 

Sponsoring voor gezinsklasse (Outland).

U komt in aanmerking voor aanmelding via het Family Class (Outland) Sponsorschap als:

 • Uw wettige echtgeno(o)t(e) of common law-partner woont buiten Canada.
 • U verblijft momenteel bij de referent in het land, maar bent niet van plan om tijdens de behandeling van de aanvraag in het land te blijven.

* Opmerking: Men kan niet bij zijn wettige echtgenoot blijven gedurende de duur van de visumverwerking.

 

In de sponsorklasse Canada (binnenland).

U komt in aanmerking voor aanmelding onder de In Canada (Inland) Sponsorschapsklasse als:

 • U woont bij de referent in het land.
 • U heeft een goedgekeurde immigratiestatus in het land.
 • U bent geïnteresseerd in het aanvragen van een open werkvergunning en wilt in het land werken terwijl uw aanvraag wordt verwerkt.

* Opmerking: Als u zich via deze stream aanmeldt, kunt u niet uit Canada reizen terwijl uw aanvraag wordt verwerkt.

 

Internationale ervaring Canada (IEC)

International Experience Canada is een compleet pakket programma's waarmee jongeren uit bepaalde landen voor een korte periode in Canada kunnen komen werken. Internationale burgers die met succes een aanvraag indienen via een IEC-programma komen in aanmerking voor het aanvragen van een werkvergunning in het land zonder dat een LMIA vereist is. U kunt een werkvergunning verkrijgen en voor een periode van 1 jaar in het land verblijven, indien aangevraagd via IEC.

De IEC-werkvergunningen worden via een willekeurige trekking uitgegeven en goedgekeurd. De kansen om geselecteerd te worden, zijn afhankelijk van de quota voor elk afzonderlijk land en programma. De IEC heeft de volgende 3 programma's:

 • Werkvakantie
 • Jonge professionals
 • Internationale coöp-stage

 

Werkvisumvereisten voor Canada

U moet aan de volgende vereisten voldoen om een ​​Canada Work Visa te krijgen:

 • Moet jonger zijn dan 45 jaar
 • Beschikken over geschoolde werkervaring in een functie vermeld in de NOC-categorie TEER-niveau 0,1,2 of 3
 • Een werkaanbieding hebben in Canada met een contract
 • Fotokopie van de LMIA

 

Algemene documentatie nodig

U moet de volgende documenten indienen om een ​​Canada Work Visa te verkrijgen:

 • Ingevulde aanvraagformulieren
 • Indien van toepassing, een bewijs van de immigratiestatus van uzelf en uw gezinsleden
 • LMIA-beoordeling
 • Schriftelijke arbeidsaanbieding en loonstrookjes van de afgelopen drie maanden
 • Bijgewerkt CV
 • Huwelijksakte
 • CAQ (Certificat d'acceptation du Québec)
 • Bewijs dat u aan de functie-eisen voldoet
 • Geldige fotokopie van uw paspoort
 • Fotokopie van de beoordeling van de onderwijskwalificaties
 • Medische onderzoeksrapporten
 • Bewijs van financiële draagkracht om in het land te verblijven en naar uw thuisland terug te keren
 • Recente foto's

 

Specifieke vereisten voor verschillende visumtypes

De specifieke vereisten voor verschillende soorten Canadese werkvisa zijn als volgt:

Tijdelijk programma voor buitenlandse werknemers (TFWP)

De vereisten voor het International Mobility Program (IMP) zijn als volgt opgesomd:

 • LMIA-beoordeling
 • Jobaanbieding in Canada
 • Zorg voor een bewijs van uw voornemen om het land te verlaten na het verlopen van uw werkvergunning.
 • Bewijs van voldoende financiële middelen om uzelf en uw gezin te onderhouden tijdens uw verblijf in het land
 • Zorg voor een blanco strafblad.
 • Stuur een bewijs mee dat u geen bedreiging vormt voor Canada.
 • Er mogen geen grote gezondheidsproblemen zijn

 

Internationaal Mobiliteitsprogramma (IMP)

De vereisten voor het International Mobility Program (IMP) worden hieronder vermeld:

 • Geldig paspoort
 • Voltooide aanvraag werkvergunning
 • Geldige LMIA-vrijstellingscode
 • Educatieve referentiebeoordeling
 • Scores voor taalvaardigheidstests

 

Open werkvergunningen

De vereisten voor open werkvergunningen zijn als volgt:

 • Ingevulde aanmeldingsformulieren
 • Bewijs van identiteit
 • Medische onderzoeksrapporten
 • Geen eerdere strafregisters
 • Bewijs van voldoende financiële middelen
 • Dien een voornemen in om het land te verlaten na het verlopen van de vergunning.

 

Werkvergunningen na afstuderen (PGWP)

De vereisten voor het Post-Graduation Work Permits (PGWP)-programma staan ​​hieronder vermeld:

 • U moet ouder zijn dan 18 jaar.
 • Een afgeronde opleiding in een academisch, beroeps- of professioneel programma gedurende een periode van ongeveer 8 maanden bij een in aanmerking komende DLI.
 • Je studieprogramma moet leiden tot een diploma, graad of certificaat.
 • Je moet voor elke academische sessie van het studieprogramma een voltijdstudent in Canada zijn geweest en dit hebben vermeld als onderdeel van de post-afstudeerwerkvergunning.
 • Ik heb een transcriptie en een officiële brief van een DLI
 • Vraag de vergunning aan 90 dagen na voltooiing van de opleiding.

 

Overboekingen binnen het bedrijf (ICT)

De vereisten voor het Intra-Company Transfers (ICT)-programma zijn als volgt:

 • Het thuisbedrijf moet gedurende een periode van 12 maanden (idealiter ongeveer 3 jaar) actief zijn voordat het in Canada kan uitbreiden.
 • Het bedrijf in het thuisland moet over de financiële capaciteit beschikken om zijn buitenlandse activiteiten te ondersteunen.
 • Kandidaten die een ICT-werkvergunning aanvragen, moeten in de voorgaande drie jaar gedurende een periode van 1 jaar bij het bedrijf in het thuisland hebben gewerkt.
 • Het bedrijf in het thuisland moet als moedermaatschappij, dochteronderneming of filiaal verbonden zijn met het buitenlandse bedrijf.
 • Het buitenlandse bedrijf in Canada is een levensvatbare bedrijfsentiteit en kan banen creëren voor Canadezen.

Als het een nieuwe bedrijfsentiteit betreft, moet men informatie verstrekken voor de volgende vragen:

 • Heeft de bedrijfsentiteit een goed businessplan dat er een levensvatbare onderneming van zal maken en zal leiden tot het genereren van voldoende inkomsten die de werknemers compenseren?
 • Zal de uitbreiding van het bedrijf resulteren in het creëren van werkgelegenheid voor Canadezen?
 • Is het bedrijf groot genoeg om een ​​manager of leidinggevende in het land nodig te hebben?

 

Echtelijke sponsoring

De vereisten voor een Spousal Sponsorship-programma voor een Canadese PR of een staatsburger worden hieronder vermeld:

 • Wees minstens 18 jaar oud
 • Moet in Canada wonen of van plan zijn terug te keren naar Canada nadat uw echtgeno(o)t(e) een permanente verblijfsvergunning in het land heeft verkregen
 • De mogelijkheid hebben om gedurende een periode van 3 jaar in de financiële basisbehoeften van uw echtgenoot te voorzien

 

Internationale ervaring Canada (IEC)

De vereisten voor het International Experience Canada (IEC)-programma worden hieronder vermeld:

 • Landen in een IEC-overeenkomst met Canada

Als u van plan bent een aanvraag in te dienen onder de IEC, moet uw thuisland waar u het staatsburgerschap heeft een overeenkomst hebben gesloten met de regering van Canada. U moet aan de leeftijdsgrens voldoen om in aanmerking te komen voor een programma onder de IEC.

Land Werkvakantie Jonge professionals Internationale coöperatie Leeftijdslimiet
Andorra Tot 12 maanden NB NB 18-30
Australië Tot 24 maanden Tot 24 maanden Maximaal 12 maanden (tenzij het de tweede deelname van de aanvrager is sinds 2015, in welk geval 12 maanden) 18-35
Oostenrijk Tot 12 maanden Tot 12 maanden Maximaal 6 maanden (stage of stage moet in de bosbouw, landbouw of toerisme plaatsvinden) 18-35
België Tot 12 maanden NB NB 18-30
Chili Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Costa Rica Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Kroatië Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Tsjechië Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Denemarken Tot 12 maanden NB NB 18-35
Estland Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Frankrijk* Tot 24 maanden Tot 24 maanden Tot 12 maanden 18-35
Duitsland Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Griekenland Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Hong Kong Tot 12 maanden NB NB 18-30
Ierland Tot 24 maanden Tot 24 maanden Tot 12 maanden 18-35
Italië Tot 12 maanden** Tot 12 maanden** Tot 12 maanden** 18-35
Japan Tot 12 maanden NB NB 18-30
Letland Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Litouwen Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Luxemburg Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-30
Mexico Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-29
Nederland Tot 12 maanden Tot 12 maanden NB 18-30
Nieuw Zeeland Tot 23 maanden NB NB 18-35
Noorwegen Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Polen Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Portugal Tot 24 maanden Tot 24 maanden Tot 24 maanden 18-35
San Marino Tot 12 maanden NB NB 18-35
Slowakije Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Slovenië Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Zuid-Korea Tot 12 maanden NB NB 18-30
Spanje Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Zweden Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-30
Zwitserland NB Tot 18 maanden Tot 12 maanden 18-35
Taiwan Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
Oekraïne Tot 12 maanden Tot 12 maanden Tot 12 maanden 18-35
United Kingdom Tot 24 maanden NB NB 18-30

 

IEC via een RO (Erkende Organisatie)

U kunt een aanvraag indienen via een erkende organisatie als uw land niet in aanmerking komt voor de IEC. Erkende organisaties kunnen educatief, winstgevend of non-profit zijn. U moet een IEC-vergoeding betalen om gebruik te kunnen maken van de diensten bij een RO.

 

Verschillen tussen een werkvisum en een werkvergunning

Met een Canadese werkvergunning kunnen internationale burgers in het land werken, terwijl een Canadees werkvisum een ​​reisdocument is waarmee iemand het land kan binnenkomen.

Een TRV of visum is een sticker die in uw geldig paspoort wordt geplakt en dient als reisdocument. Buitenlanders moeten dit bewijs tonen om het land binnen te komen of via een Canadese luchthaven te reizen.

U moet een eTA aanvragen of over een geldig visum beschikken om Canada binnen te komen, zelfs als u over een geldige Canadese werkvergunning beschikt.

 

Aanvraagproces voor werkvisum voor Canada

Personen die een Canada Work Visa aanvragen, komen in aanmerking voor het volgende:

 • Als offshore-aanvrager
 • Als onshore-aanvrager

 

Terwijl u solliciteert als offshore-aanvrager

U moet de onderstaande stappen volgen om u aan te melden als offshore-aanvrager:

Stap 1: Maak een account aan op de officiële site

Maak een nieuw account aan op de officiële site en volg de richtlijnen bij het invullen van de visumaanvraag.

Stap 2: Regel de benodigde documenten

Regel essentiële documenten zoals identiteitsbewijs, brief met arbeidsaanbod, bewijs van relatie en andere documenten.

Stap 3: Voltooi de visumaanvraag

Vul de visumaanvraag in met de vereiste gegevens.

Stap 4: Betaal de nodige kosten

Betaal de kosten voor het verwerken van de visumaanvraag, de houder van een open werkvergunning en biometrie

Stap 5: Dien de visumaanvraag online in

Dien ten slotte de visumaanvraag in nadat u zich ervan heeft verzekerd dat de ingediende documenten en informatie in de visumaanvraag geldig en authentiek zijn.

Stap 6: Wacht op de verwerking van de visumaanvraag

Wacht na het indienen van de visumaanvraag tot uw visum is verwerkt en geef eventuele aanvullende informatie op als daarom wordt gevraagd.

Stap 7: Verkrijg het gewenste werkvisum en activeer het

Ontvang het werkvisum van uw voorkeur en activeer het visum om in het land te werken.

 

Terwijl u solliciteert als onshore-aanvrager

U moet voldoen aan de geschiktheidscriteria om als onshore-aanvrager te kunnen solliciteren, en deze zijn als volgt:

 • Moet een geldige werk- of studievergunning hebben
 • U heeft een echtgeno(o)t(e)/wettelijke partner/ouder met een geldige werk- of studievergunning
 • Moet in aanmerking komen voor een PGWP terwijl je een geldige studievergunning hebt
 • U of uw wettelijke echtgenoot heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een geldigheidsduur van 6 maanden
 • U woont in Canada en wacht op een visumbeslissing voor een permanente verblijfsaanvraag voor een
  • Wettelijke echtgeno(o)t(e) of common law-partner in de buitenlandse familieklasse of de Canadese klasse.
  • Klasse vergunninghouder tijdelijke verblijfsvergunning
 • U heeft een aanvraag ingediend voor vluchtelingenbescherming.
 • U mag in het land werken zonder dat u een werkvergunning nodig heeft, maar u heeft wel een werkvergunning nodig om in een andere baan te kunnen werken.
 • U bent een handelaar, investeerder, overnemer binnen het bedrijf of professional onder de CUSMA.

Nadat u aan de vereiste geschiktheidscriteria heeft voldaan, moet u de onderstaande stappen volgen om u aan te melden:

Stap 1: Controleer of u aan de criteria voldoet

Stap 2: Regel de checklist met documenten

Stap 3: Doe online een aanvraag

Stap 4: Betaal de genoemde kosten

Stap 5: Wacht op de visumbeslissing

Stap 6: Verkrijg het werkvisum

 

Canadese werkvisumkosten

De kosten van het Canadese werkvisum variëren afhankelijk van het geselecteerde type visum of het specifiek gekozen programma.

Uitsplitsing van de kosten voor visumaanvragen

De uitsplitsing van de kosten voor visumaanvragen vindt u in de onderstaande tabel:

Aanvraag

Verwerkingskosten in $ CAD

Werkvergunning

$ 155 per persoon

Werkvergunning voor een groep van 3 of meer podiumkunstenaars (alle artiesten en medewerkers moeten tegelijkertijd een aanvraag indienen)

$465

werkvergunning openen

$ 100 per persoon

Een werkvergunning herstellen

$355

 

Bijkomende kosten

De extra kosten voor het aanvragen van een Canada Work Visa omvatten het volgende:

 • Biometrische kosten
 • Politiecertificaten

 

Biometrische kosten

De biometrische kosten inclusief het indienen van vingerafdrukken en foto's staan ​​vermeld in de volgende tabel:

Type aanvrager

Kosten

Individuele sollicitanten

$ 85 CAD

Gezinnen die samen solliciteren

Tot $ 170 CAD

Groepen van 3 of meer uitvoerende artiesten en hun personeel

Tot $ 255 CAD

 

Politiecertificaten

De aanvragers moeten een politieverklaring overleggen en de volgende kosten betalen om de certificaten te verkrijgen:

Categorie

vergoedingen

Standaard aanvrager

$ 113.38 CAD

Premie aanvrager

$ 200.60 CAD

Premie aanvrager

$ 200.60 CAD

 

Verwerkingstijd voor een werkvisum voor Canada

De verwerkingstijd voor een Canada Work Visa varieert afhankelijk van de categorie van de werkvergunning. Het duurt doorgaans ongeveer 2 tot 3 maanden om een ​​Canada Work Permit voor internationale aanvragers te verwerken. De Canadese overheid staat familieleden toe om naar Canada te emigreren onder de afhankelijke categorie van werkvergunningen.

U kunt uw wettige echtgeno(o)t(e) en kinderen sponsoren om in Canada te komen wonen nadat u een arbeidsaanbod van een Canadese werkgever heeft gekregen. Daarnaast dient u in het bezit te zijn van een geldige open werkvergunning. Uw kinderen hebben toegang tot onderwijs in de gewaardeerde onderwijsinstellingen van het land. Uw wettige echtgenoot kan een Canadese open werkvergunning aanvragen om in het land te werken.

 

Typische verwerkingstijd voor elk visumtype

De verwerkingstijd voor elk visumtype wordt hieronder vermeld:

Tijdelijk programma voor buitenlandse werknemers (TFWP)

De verwerkingstijd voor TFWP bedraagt ​​circa 6 weken tot 8 maanden.

Internationaal Mobiliteitsprogramma (IMP)

Het duurt ongeveer 2 weken om een ​​aanvraag ingediend via het International Mobility Program (IMP) te verwerken.

Open werkvergunningen

De verwerkingstijd voor het verkrijgen van een Open Werkvergunning bedraagt ​​ongeveer 1 tot 4 maanden.

Werkvergunningen na afstuderen (PGWP)

Het duurt ongeveer 80 tot 180 dagen om een ​​werkvergunning na afstuderen te verwerken.

Overboekingen binnen het bedrijf (ICT)

De verwerkingstijd voor het verkrijgen van een ICT-visum bedraagt ​​ongeveer 2 tot 10 weken.

Echtelijke sponsoring

De verwerkingstijd voor het verkrijgen van een visum via Spousal Sponsorship bedraagt ​​ongeveer 12 maanden.

Internationale ervaring Canada (IEC)

Het duurt ongeveer 56 dagen om een ​​visumaanvraag te verwerken die is aangevraagd via International Experience Canada (IEC).

                         Visa-categorie        

Verwerkingstijd

Tijdelijk programma voor buitenlandse werknemers (TFWP)

6 weken tot 8 maanden

Internationaal Mobiliteitsprogramma (IMP)

2 weken

Open werkvergunning

1 naar 4 maand

Werkvergunningen na afstuderen (PGWP)

80 om 180 dagen

Overboekingen binnen het bedrijf (ICT)

2 tot 10 weken

Echtelijke sponsoring

12 maanden

Internationale ervaring Canada (IEC)

56 dagen

 

Factoren die de verwerkingstijden kunnen beïnvloeden

Er zijn bepaalde factoren die van invloed kunnen zijn op de verwerkingstijd van uw visumaanvraag. Dit kan van invloed zijn op uw reis en uw immigratie naar Canada vertragen. De weinige factoren die de verwerkingstijd beïnvloeden zijn als volgt:

 • Land: De IRCC-verwerkingstijden kunnen variëren afhankelijk van het land waar de aanvrager woont. De aanvragen worden op verschillende locaties over de hele wereld verwerkt. Omdat sommige visumkantoren uw aanvraag sneller verwerken dan andere, kan dit van invloed zijn op de verwerkingstijd.
 • Type applicatie: Er zijn verschillende soorten werkvisa en vergunningen met verschillende verwerkingstijden. Aanvragen voor tijdelijke werkvergunningen hebben bijvoorbeeld een korte verwerkingstijd in vergelijking met visumaanvragen voor een permanent verblijf in Canada.
 • Volledigheid van de toepassing: De ingediende aanvraag moet correcte en authentieke gegevens bevatten, omdat onvolledige aanvragen of aanvragen met onjuiste gegevens vertraging oplopen of worden geweigerd. Het IRCC zal hierop terugkomen en u vragen aanvullende informatie in te dienen om het visum te verwerken.
 • Groot aantal toepassingen: Als de immigratiekantoren een groot aantal visumaanvragen voor een bepaald programma ontvangen, kan dat van invloed zijn op de tijd die nodig is om een ​​visum te verwerken.
 • Andere redenen die de verwerking kunnen vertragen zijn onder meer:
  • Een medische aandoening die het indienen van meer testrapporten en consultaties vereist
  • Elk beveiligingsprobleem
  • Vereist overleg met andere Canadese kantoren of in het buitenland

 

Familie meenemen naar Canada

Canada staat bepaalde sollicitanten met een geldig werkaanbod bij een Canadese werkgever toe en die aan de geschiktheidscriteria met een werkvergunning voldoen, kunnen hun wettige echtgenoot en kinderen ten laste naar het land brengen.

Gezinsherenigingsproces

Hieronder vindt u de aanvullende details om uw gezinsleden met een Canadese werkvergunning naar Canada te brengen:

 • Open werkvergunningen voor echtgenoten of common law-partners: Als u naar Canada migreert met een open werkvergunning, komt uw wettige echtgeno(o)t(e) of een common law-partner in aanmerking voor een open werkvergunning. Voor een open werkvergunning is geen werkaanbieding of LMIA nodig die het voor uw wettige echtgenoot of common law-partner gemakkelijker maakt om een ​​baan in Canada te krijgen. De Open Werkvergunning is geldig voor dezelfde duur als uw primaire werkvergunning.
 • Begeleidende kinderen ten laste: Als u kinderen ten laste heeft, kunnen zij u vergezellen om naar Canada te verhuizen met een geldige werkvergunning. De kinderen ten laste moeten jonger zijn dan 22 jaar en ongehuwd om in aanmerking te komen.

Als u kinderen ten laste heeft die ouder zijn dan 22 jaar, kunnen zij in aanmerking komen om naar Canada te verhuizen als ze financieel afhankelijk zijn vanwege een lichamelijke of geestelijke aandoening.

 • Uw gezinsleden sponsoren: U kunt gezinsleden naar Canada brengen terwijl u in het bezit bent van een werkvergunning, als u hen sponsort. Het is verplicht om bewijsmateriaal in te dienen van uw relatie met gezinsleden en het vereiste bewijs van financiële middelen om hen te ondersteunen tijdens hun verblijf in Canada. U moet aan bepaalde deelnamevereisten voldoen, zoals een permanente inwoner of staatsburger van Canada zijn en niet onaanvaardbaar zijn in het land.

U moet er rekening mee houden dat u aan de noodzakelijke vereisten voldoet om uw gezinsleden naar Canada te laten komen. Meld u aan bij Y-Axis, 's werelds nr. 1 Overseas Immigration Company, voor volledige immigratieondersteuning en selecteer de ideale optie om uw gezinsleden met een werkvergunning naar Canada te brengen.

 

Aanvraagprocedure voor nabestaanden

Het proces voor het indienen van een visumaanvraag voor gezinsleden die naar Canada willen verhuizen, is als volgt:

Stap 1: Vul de IMM 5533-aanvraagformulieren in met authentieke en nauwkeurige informatie

Stap 2: Voeg de vereiste documenten toe, zoals huwelijksakte, geboorteakte en paspoorten van de primaire en secundaire aanvrager.

Stap 3: Bewijs van werkervaring van de echtgenoot door het overleggen van documenten zoals een geldige werkvergunning.

Stap 4: Betaal de verplichte kosten voor de visumaanvraag en zorg voor recente foto's die aan de vereisten voldoen.

Stap 5: Voeg eventuele aanvullende documenten toe die uw visumaanvraag ondersteunen, zoals een bewijs van financiering, medische examenrapporten of verklaringen van de politie.

Stap 6: U kunt de authenticiteit van uw relatie bewijzen door bewijsmateriaal te verstrekken, zoals foto's, gezamenlijke financiële rekeningen, autoverzekeringen of steunbrieven van familie en vrienden.

 

Na ontvangst van uw Canada Work Visa

U ontvangt een goedkeuringsbrief waarin staat dat u in het land mag werken. Deze brief wordt ook wel de introductiebrief van de haven genoemd. U bent verplicht deze brief mee te nemen wanneer u naar het land reist en de brief te presenteren in de haven van binnenkomst. Deze brief wordt niet beschouwd als een werkvergunning. U krijgt de werkvergunning bij de haven van binnenkomst nadat u het land bent binnengekomen.

De werkvergunning bestaat uit het volgende:

 • Het soort werk dat u in het land mag uitvoeren
 • De Canadese werkgever waarvoor u in aanmerking komt om te werken
 • De plek waar je kunt werken
 • De duur waarvoor u mag werken

 

Na aankomst in Canada

Na aankomst in Canada moet u over de volgende documenten beschikken:

 • Uw geldig paspoort
 • Bezoekersvisum (indien van toepassing)
 • Reisdocumenten
 • Introductiebrief van de haven van binnenkomst
 • Bewijs dat u voldoet aan de functie-eisen zoals werkervaring en opleiding
 • Fotokopie van een positieve LMIA van uw Canadese werkgever
 • Uw baanaanbiedingsnummer dat door uw Canadese werkgever is ontvangen

U bent verplicht een bewijs van uw identiteit te overleggen, zoals vingerafdrukken en foto's, en authentieke informatie te verstrekken aan de grenswachters over het voldoen aan de vereisten en dat u van plan bent het land na uw verblijf te verlaten. Als deze functionarissen van oordeel zijn dat u in aanmerking komt, krijgt u een werkvergunning en mag u het land binnenkomen.

* Opmerking: U moet een ziektekostenverzekering hebben voor eventuele noodsituaties tijdens uw verblijf in het land.

 

Activeer uw werkvergunning

Het proces om uw werkvergunning te activeren is afhankelijk van de plaats waar u solliciteert en de wijze van aanvraag.

Activeer uw Canadese werkvergunning als onshore aanvrager

Als u een onshore-aanvrager bent en uw aanvraag voor een Canadese werkvergunning wordt goedgekeurd, ontvangt u een goedkeuringsbrief van het IRCC. Als je hebt:

 • Online solliciteren: U ontvangt een goedkeuringsbrief in uw account
 • Aangevraagd via een papieren aanvraag: u ontvangt goedkeuring op het opgegeven postadres.

U ontvangt een fysieke werkvergunning per post, na ontvangst van een goedkeuringsbrief. U ontvangt een geactiveerde Canadese werkvergunning die u mag gebruiken om in Canada te werken.

 

Activeer uw Canadese werkvergunning als offshore-aanvrager

Als u een offshore-aanvrager bent en uw Canadese werkvergunningaanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een goedkeuringsbrief met de nodige richtlijnen. Deze richtlijnen gaan over het verkrijgen van een fysieke Canadese werkvergunning bij de POE (Port of Entry). Als u zich heeft aangemeld:

 • Online: de brief met instructies verschijnt in uw account
 • Offline (op papier): de brief wordt naar het opgegeven adres verzonden

 

Uw Canadese werkvergunning activeren na aanmelding bij de POE (Port of Entry)

De Britse aanvragers kunnen, indien zij in aanmerking komen, een Canadese werkvergunning aanvragen bij de POE (Port of Entry). U bent verplicht om de essentiële documenten mee te brengen die u aan de grenskantoren van de POE moet voorleggen om aan de geschiktheidscriteria te voldoen. De grensbeambte zal na goedkeuring een Canadese werkvergunning afgeven. De werkvergunning kan direct na binnenkomst in het land worden gebruikt.

 

Uw werkvisum verlengen

Als u een Canada Work Permit heeft die binnenkort verloopt, moet u deze verlengen voordat de vergunning verloopt. Het is verplicht om uw werkvergunning 30 dagen vóór de vervaldatum te vernieuwen of te verlengen. De kosten voor het vernieuwen of verlengen van uw Canada Work Visa bedragen ongeveer $ 155 CAD en worden binnen ongeveer 103 dagen verwerkt.

 

Wie komt in aanmerking voor het verlengen of verlengen van een Canada Work Visa?

Elke aanvrager die onder een van de volgende categorieën valt, kan zijn Canada Work Visa vernieuwen of verlengen:

 • Geïnteresseerd in het verlengen van hun werkvergunning
 • Moet bepaalde wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden die op hun werkvergunning staan ​​vermeld, waaronder:
  • Het soort werk dat ze doen veranderen
  • Ze veranderen van Canadese werkgever, waaronder ze werken
  • Het veranderen van de plek waar ze kunnen werken
   • U moet een medische beoordeling overleggen en na het indienen van een melding de voorwaarden met betrekking tot de werkplek opheffen.
 • Moeten het geslacht wijzigen dat vermeld staat op hun werkvergunning.
  • U kunt een wijzigingsvergunning aanvragen als u zich identificeert als een ander geslacht of een verzoek indienen om uw voorlopig verblijfsdocument te wijzigen.

 

Wat kunt u doen als u een werkgeversspecifieke tewerkstellingsvergunning heeft?

U kunt een aanvraag indienen om de voorwaarden van uw werkgeversspecifieke werkvergunning te verlengen of te verlengen als u:

 • Laat een arbeidsovereenkomst verlengen
 • Veranderingen in uw huidige functie, zoals:
  • Wijzigingen in uw loonschaal
  • Er worden nieuwe verantwoordelijkheden toevertrouwd
 • Heb een nieuwe baanaanbieding gekregen
 • Geïnteresseerd bent om bij een andere werkgever te gaan werken

U komt pas in aanmerking om bij een andere baan of bij een nieuwe Canadese werkgever te werken als u een werkvergunning met de nieuwe voorwaarden ontvangt.

 

Open werkvergunningen

Als u een open werkvergunning heeft, kunt u de vergunning vernieuwen of verlengen als u aan de geschiktheidscriteria voldoet.

Hoe kunt u uw status behouden?

U moet een aanvraag indienen om de voorwaarden van de werkvergunning te vernieuwen, verlengen of wijzigen voordat deze verloopt, zodat u legaal in het land kunt blijven terwijl de aanvraag wordt verwerkt. Om uw werkvergunningstatus te behouden, moet u vóór het verlopen van de vergunning een aanvraag indienen. U kunt de aanvraag online of op papier indienen.

 

Hoe vraagt ​​u een Canadese werkvergunning aan?

U bent verplicht de genoemde stappen te volgen om een ​​Canadese werkvergunning te vernieuwen of te verlengen:

Stap 1: Controleer of u aan de geschiktheidscriteria voldoet

Voordat u een aanvraag tot verlenging of vernieuwing van een werkvergunning indient, moet u ervoor zorgen dat:

 • U woont in Canada
 • U beschikt over een geldige Canadese werkvergunning die nog niet is verlopen
 • U heeft voldaan aan en voldaan aan alle geldende Werkvergunningsvoorwaarden

Stap 2: Regel de essentiële documenten

Om een ​​aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een werkvergunning te kunnen doen, moet u bepaalde essentiële documenten regelen. De lijsten met documenten zijn als volgt:

 • Recent en geldig paspoort
 • Huidige Canadese werkvergunning
 • Bewijs van ingezetenschap
 • Nieuw werkaanbod of een arbeidsovereenkomst in het land
 • Eventuele aanvullende documenten, zoals gevraagd door het IRCC

Stap 3: Vul de gegevens in om de aanvraag voor een werkvergunning te voltooien

U moet een lijst met formulieren invullen om een ​​aanvraag voor een werkvergunning in te dienen om uw vergunning te verlengen of te verlengen. Deze formulieren zullen beschikbaar zijn op de IRCC-website en zijn:

 • IMM 5710 (Aanvraagwijzigingsvoorwaarden, mijn verblijf verlengen of als werknemer in Canada blijven)
 • Werkgeverspecifieke werkvergunning: U moet een nieuw werkaanbod indienen of een bewijs van voortgezette dienstverband bij uw huidige werkgever om uw werkgeverspecifieke werkvergunning te verlengen of te vernieuwen.
 • Open Work Permit Canada: U moet in Canada wonen en uw status bewijzen om de Open Work Permit te krijgen.

Stap 4: Betaal de verplichte kosten

U bent verplicht een verplichte vergoeding van CAD $155 te betalen om een ​​Canadese werkvergunning te verlengen of te vernieuwen. U moet CAD $ 100 extra betalen als u geïnteresseerd bent in het aanvragen van een open werkvergunning. Het is belangrijk om de bonnen als betalingsbewijs te hebben.

Stap 5: Dien uw ingevulde aanvraag in

U kunt uw ingevulde aanvraag per post of per post indienen. Het is eenvoudiger om online een aanvraag in te dienen en de status van uw aanvraag te volgen.

 Stap 6: Wacht de verwerking van de aanvraag af

U moet een bepaalde tijd wachten voordat uw aanvraag wordt verwerkt. De doorlooptijd varieert afhankelijk van het gekozen type werkvergunning. Het is beter om minimaal 30 dagen vóór het verstrijken van uw werkvisum een ​​aanvraag in te dienen.

Stap 7: Werk onder impliciete status

U komt in aanmerking om onder een impliciete status te werken als u een verlenging of verlenging van een werkvergunning hebt aangevraagd vóór het verlopen van de huidige vergunning, terwijl u wacht op een beslissing. Dit betekent dat u kunt werken onder de voorwaarden van uw bestaande werkvergunning totdat u een nieuwe ontvangt.

 

Wat gebeurt er als uw aanvraag om uw Canadese werkvisum te verlengen of te vernieuwen wordt goedgekeurd?

Als uw aanvraag om uw Canadese werkvisum te verlengen of te vernieuwen wordt goedgekeurd, ontvangt u dit

 • Een verlenging van uw bestaande werkvergunning
 • Een tewerkstellingsvergunning met nieuwe voorwaarden die onder meer betrekking kunnen hebben op
  • Het soort werk waarvoor u in aanmerking komt
  • De Canadese werkgever waarvoor u in aanmerking komt om te werken
  • De plaats waar u wilt werken in het land

 

Wat moet ik doen als mijn Canadese werkvergunning verloopt voordat ik een aanvraag indien om deze te verlengen?

Als uw werkvergunning is verlopen, moet u stoppen met werken in het land voordat u een nieuwe vergunning aanvraagt. Het is echter mogelijk om uw status te herstellen als u aan het volgende voldoet:

 • Vraag een nieuwe werkvergunning aan binnen 90 dagen nadat u uw werk in Canada-status bent kwijtgeraakt
 • Voldoe tijdens je verblijf aan de eisen, zoals legaal werken
 • Voldoet aan alle voorwaarden die op uw verlopen vergunning staan ​​vermeld

 

Van baan wisselen

U bent verplicht een nieuwe Canadese werkvergunning aan te vragen als u een bestaande werkgeversspecifieke werkvergunning heeft en van werkgever of baan in het land wilt veranderen. Totdat uw nieuwe werkvergunningaanvraag is goedgekeurd, is het niet nodig om bij een nieuwe baan of bij een nieuwe werkgever te gaan werken. Terwijl uw aanvraag in behandeling is, kunt u een machtigingsverzoek indienen om te mogen werken. Tegelijkertijd komen houders van een open werkvergunning in aanmerking om op elk moment van werkgever te veranderen totdat hun Canadese werkvergunning geldig is.

 

Wie komt in aanmerking om zijn werkvergunning te verlengen of te verlengen?

Om uw tewerkstellingsvergunning te vernieuwen of te verlengen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Heb een aanvraag ingediend voor een nieuwe gesloten werkvergunning in Canada
 • Dat ben jij ook
  • Het hebben van een bestaande werkgeversspecifieke vergunning of
  • Een werknemer die geen werkvergunning nodig heeft om in het land te werken

 

Hoe kunt u een machtigingsaanvraag indienen om in het land te werken terwijl uw aanvraag in behandeling is?

Om van werkgever of baan te veranderen, moet u na het aanvragen van een nieuwe werkgeversspecifieke werkvergunning de genoemde stappen volgen:

Stap 1: Vul een IRCC-webformulier in

Stap 2: Verzend het webformulier

Stap 3: Wacht tot de visumaanvraag is verwerkt

Stap 4: Ontvang een e-mail met toestemming om in het land te werken

Stap 5: Werk in het land totdat je een nieuwe vergunning krijgt

 

Als u uw baan verliest

Als u uw baan verliest terwijl u in het bezit bent van een Canadese werkvergunning, kunt u in het land blijven totdat uw werkvergunning geldig is. U komt echter niet in aanmerking om voor uw huidige werkgever te werken of werk te zoeken in het land.

Als u geïnteresseerd bent en in het land wilt blijven werken, moet u de voorwaarden voor de werkvergunning wijzigen. Het is verplicht om in aanmerking te komen en aan de geschiktheidscriteria te voldoen om een ​​nieuwe werkvergunning aan te vragen. U mag niet gaan werken bij een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever in Canada voordat u een nieuwe werkvergunning met nieuwe arbeidsvoorwaarden heeft ontvangen.

Het is mogelijk om over te stappen naar een open werkvergunning zodra u in aanmerking komt. Omdat een open werkvergunning u niet beperkt tot het werken bij één beroep of bij één werkgever, kunt u de vrijheid krijgen om van werkplek, beroep, werkgever of locatie in het land te veranderen. U kunt een open werkvergunning aanvragen als onshore- of offshore-aanvrager. Bovendien is er geen verplichte vereiste voor een arbeidsaanbod of een positieve LMIA om een ​​Open Werkvergunning aan te vragen.

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Hoe kan ik een Canada Work Visa krijgen?
pijl-rechts-vullen
Kan ik een Canada Work Permit krijgen zonder IELTS?
pijl-rechts-vullen
Wat is de snelste manier om een ​​Canadese werkvergunning te krijgen?
pijl-rechts-vullen
Hoe komt u in aanmerking voor een Canada Work Visa?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de kosten voor een Canada Work Visa?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de vereisten voor een Canada Work Visa?
pijl-rechts-vullen
Hoe dient u een Canada Work Visa-aanvraag in?
pijl-rechts-vullen
Wat is een Canada Open Work-vergunning?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de voordelen van een Canada Open Work Visa?
pijl-rechts-vullen
Wat is de leeftijdsgrens voor een Canadese werkvergunning?
pijl-rechts-vullen